Historie

Historie

Næsbyhoved Broby forsamlingshus 1900-2015

Den 3. marts 1900 holdt den nydannede forening “Næsbyhoved Broby forsamlingshus” generalforsamling på Broby kro. Man valgte så den første bestyrelse, som skulle købe en byggegrund og sørge for tegning og overslag til  en forsamlingsbygning.

Den første bestyrelse bestod af: gårdejer Rasmus Nielsen, bødker Jens Andersen, mejeribestyrer Martin Olsen (formand), gårdejer Mads Jensen – alle fra Broby, og desuden gårdbestyrer Hans J. Hansen fra Skovshøjrup.

Den 10. september 1900 kunne 90 aktionærer holde generalforsamling i det nybyggede forsamlingshus.

Huset havde indgang fra Bogensevej. Indenfor var der en lille sal til venstre og køkken til højre. Lige fremme var den store sal og ovenpå en balkon.

Foreningens første love er bevaret, og herigennem får man et godt indtryk af datidens samfund. Lovens paragraf 1 beskriver, hvad der må foregå i huset:”Formålet med Opførelsen af et Forsamlingshus i Næsbyhoved Broby Sogn, er at tilvejebringe et passende Lokale til Afholdelse af folkelige Foredrag, Forhandlingsmøder, festlige Sammenkomster m.m som kan vække Interesse og Kjærlighed for alt, hvad der er ædelt sandt og godt. Foredrag om Socialismen og Fritænkeriet må ikke afholdes”

I 1918 forstod bestyrelsen en større vedligeholdelse – store og lille sal samt køkken bliver kalket og taget bliver tjæret. Samme år er det på tale at udleje lille sal og køkken til en familie i bolignød, men det bliver ikke til noget. Omkring 1920 bliver der indlagt elektricitet og huset kalkes udvendigt. Igennem 1920’erne og 1930’erne kan man komme til høstfest, danseaftener med afdansningsbal, andespil med ænder, levende gæs og hemmeligt nummer (kransekage eller en kasse cigarer), juletræsfest, karneval, ringridning, dilettant afholdt af afholdsforeningen, Husmandsforeningen eller Broby forsamlingshus.

På en generalforsamling i 1942 blev det besluttet at indhente tilbud på istandsættelse af huset. Formand Karl Nielsen brugte mange aftener på at samle penge ind. Andelshaverne var flinke til at give et bidrag, og da krigen var forbi i 1945, holdt man en gratis høstfest (dog undtaget kaffen), som tak for de frivillige bidrag. Det var også i 1942, at kromanden Christian Jakobsen fik beværtningen i forsamlingshuset. Når der var bal i huset, havde kroen indtægter fra garderoben og salg af kaffe, øl og vand, og når der var privatfester kunne Ella levere maden til en fast kuvertpris. Denne ordning fortsatte indtil ca 1968, hvor kroen opsagde bevillingen. Kroen ophørte i 1971.

I 1944-47 blev den lille sal udlejet som skolestue pga tyskernes besættelse. I 1952 besluttede man at ombygge for 25.000 kr. Forsamlingshuset blev forlænget mod nord, og der blev indrettet en scene og lagt nyt gulv i salen. efter ombygningen begyndte man at spille præmieligeud flere gange hver vinter. Dette kortspil fortsatte helt frem til ca 2009.

Efter en ombygning i 1976 blev scenen fjernet og indgangen flyttet væk fra vejen. Det gnavede godt i økonomien, men indførelsen af loppemarkeder, søndagsmarkeder og andet bidragede til husets økonomi. Huset blev i mange år (1971-ca 2004) passet af naboen Verner Hansen, som efter en periode i bestyrelsen (1966-75) stod for rengøring og udlejning.

Kilde Allesø-Broby-Næsby lokalarkiv

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Velholdt forsamlingshus i Næsbyhoved Broby